Informacja dot. Dziennego Domu Opieki Medycznej

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy  w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą św. Brata Alberta utworzyła Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy na podstawie umowy nr RPSW.09.02.03-26-0005/20-00 z dnia 27.07.2020r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. DDOM powstał z myślą o Seniorach oraz  osobach potrzebujących wsparcia czy też dodatkowej opieki w powrocie do zdrowia

Czytaj dalej