• 20 MAJ 18

  Nabór na partnera do projektu “Dzienny Dom Pobytu”

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy ogłasza nabór Partnerów do projektu “Dzienny Dom Pobytu”, który jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Partnerstwo w projekcie polegać będzie na wsparciu dla tworzenia miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, chorych).

  Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest pod poniższymi linkami:

  regulamin

  Załącznik 1- formularz oferty

  Załącznik 2 – oświadczenia

  Załącznik 3 – karta oceny