Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Pierzchnica poprzez utworzenie KLUBU SENIORA – AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA.

Planowanym efektem jest udzielenie wsparcia dla 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi.

Wartość projektu 278 875,93 PLN

Wkład własny 24 940,00 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich 253 935,93 PLN

Termin realizacji projektu 01.01.2018r.-31.12.2018r