Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy rozpoczyna realizację projektu pn KLUB SENIORA – AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA według umowy nr RPSW.09.02.01.-26-0004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w zawiązku z powyższym poszukujemy psychologa, który poprowadzi indywidualne spotkania z uczestnikami projektu. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej poniżej.

OFERTA psycholog