• 8 STYCZNIA 2019

  Oferta pracy-rehabilitant

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy poszukuje rehabilitanta dla podopiecznych- uczestników Dziennego Domu Pobytu. Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr RPSW. 09.02.01-26-0004/18-00 z dnia 12.12.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty.

  Czytaj dalej
  • 2 STYCZNIA 2019

  Zajęcia w Klubie Seniora w roku 2019

  Fundacja “Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy” informuje, iż w ramach projektu “Klubu Seniora – Aktywna Jesień Życia” w roku 2019 odbędą się zajęcia rehabilitacyjne w budynku Fundacji. Osoby z Pierzchnicy zapraszamy w dniach 09.01, 16.01, 06.02, 13.02, 06.03, 13.03 od godziny 9:20. Dnia 13.03. odbędą się ponadto zajęcia światłoterapii. Osoby ze Skrzelczyc zapraszamy

  Czytaj dalej