Podopieczni projektu Dzienny Dom Pobytu po powrocie do zajęć stacjonarnych aktywnie uczestniczą w terapii zajęciowej i ćwiczą na sprzętach rehabilitacyjnych. Placówka jest zaopatrzona w środki do dezynfekcji i ochrony osobistej konieczne do realizacji projektu i zapewniające bezpieczeństwo podopiecznym i personelowi projektu. Długi czas odosobnienia i izolacji sprawił, że uczestnicy bardzo chętnie przystępują do aktywności i nadrabiają zaległości nie tylko dotyczące zajęć, ale i kontaktów towarzyskich, których bardzo brakowało w tym trudnym dla wszystkich czasie ostatnich miesięcy.