W ramach programu Wyrównywanie różnic miedzy regionami obszar D Edycja 2023, Fundacja pozyskała dotacje na zakup nowego busa 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Koszt zakupu samochodu wyniósł 206 451 zł, w ramach programu uzyskano dotacje 135 000 zł, natomiast kwota 71 451zł stanowiły środki własne Fundacji.

W dniu 12.10.2023 nastąpiło uroczyste poświecenie samochodu, przez miejscowego proboszcza. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście Dyrektor PFRON oddział Kielce, Członkowie Zarządu Powiatu, przedstawiciel Starosty Kieleckiego, Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica, Przewodniczący Rady Fundacji.Wszyscy jednogłośnie zauważyli jak ważną kwestią jest zapewnienie bezpiecznych warunków transportu dla osób starszych często niepełnosprawnych. Nowy samochód będzie użytkowany przez Dom Seniora na potrzeby swoich podopiecznych w celu wyjazdów na konsultacje lekarskie i wyjazdy rekreacyjne.