• 22 LUT 18

    Pierwsze zajęcia Klubu Seniora

    Rozpoczęły się pierwsze zajęcia Klubu Seniora dla jego uczestników. W miesiącu lutym były to: rehabilitacja – zajęcia ruchowe oraz arteterapia – terapia poprzez sztukę. Ponadto w ramach zajęć aktywizujących społecznie odbył się wyjazd do kina na film “Plan B”. Wszystkie zajęcia cieszą się popularnością wśród uczestników Klubu.