11 lutego 2020 roku w Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder
w Pierzchnicy odbył się 28 Diecezjalny Dzień Chorego.
Obchody zostały zorganizowane przez Prezesa Zarządu Fundacji Marka Zatorskiego, księdza kanonika Mariana Gawinka  oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnicy, Stanisława Strąka. W uroczystej mszy św. pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Piotrowskiego wzięli udział: ksiądz kanonik Jan  Staworzyński, ks. Marian Gawinek, Ks. Jan Jagiełka, ks. dr Stanisław Słowik, ks. Wojciech Polit Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia oraz księża z dekanatu chmielnickiego. Swoją obecnością   zaszczycili nas również przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych
i samorządowych oraz delegacje:  Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Osinach.

Podczas wygłaszanego kazania Jego Ekscelencja nawiązał do słów Ewangelii św. Mateusza (11,28) ”Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”, które jednocześnie jest tegorocznym przesłaniem Światowych Dni Chorego.

W podziękowaniu za przybycie, Mieszańcy Domu Seniora im. Sue Ryder
w Pierzchnicy wręczyli Księdzu Biskupowi dar w postaci kielicha liturgicznego. Pani Maria, podopieczna Domu Seniora przygotowała specjalnie na tę okoliczność wiersz swojego autorstwa. Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ofiarował na ręce Prezesa Fundacji pamiątkowy obraz sakralny. Młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Klubu Absolwenta Szkoły Podstawowej im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Pierzchnicy zaprezentowała inscenizację słowno-muzyczną opowiadającą o cierpieniu, chorobie i Bogu w życiu człowieka.

Wojewoda Zbigniew Koniusz  w swoim wystąpieniu podkreślił trend marginalizacji osób starszych i chorych, który nie  pasuje do wyidealizowanego modelu współczesnej rodziny. Dzięki takim uroczystościom nie pozwalamy zapomnieć
o istnieniu człowieka starszego, często schorowanego. Pragniemy uświadomić społeczeństwu, szczególnie młodzieży, że człowiek chory  nie znaczy gorszy, a to właśnie od chorych i cierpiących  możemy uczyć się  cierpliwości, wytrwałości i tego jak przezwyciężać trud dnia codziennego.

Obchodom Światowego Dnia Chorego, towarzyszyły relikwie Błogosławionej  Hanny Chrzanowskiej, które peregrynują po diecezji kieleckiej w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

 Dzień 11 lutego był bardzo ważnym przeżyciem duchowym dla Mieszkańców Domu Seniora, którzy  mogli  przyjąć namaszczenie chorych i błogosławieństwo
z rąk księdza Biskupa Jan Piotrowskiego.