• 21 LUT 20

    Oferta pracy

    Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w ramach projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior- usługi opiekuńcze, który realizowany jest zgodnie z Umową nr RPSW. 09.02.01.-26-0007/19-00 poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów stolarskich z Seniorami. Warsztaty stolarskie będą realizowane od marca 2020r. do stycznia 2022 roku.

    Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla osób chętnych do prowadzenia warsztatów znajdują się poniżej