Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w związku ze złożeniem wniosku na  realizacją projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior- Usługi opiekuńcze finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny zwraca się z zapytaniem o możliwość przygotowania oferty na przeprowadzenie prac remontowo-wykończeniowych przez podmioty ekonomii społecznej. Szczegółowy zakres prac zawiera kosztorys i przedmiar prac, dokumenty znajdują się w biurze Fundacji.

Wszelkie informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 92-98.