W dniu 28.10.2019r. Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zatwierdził Regulamin Placówki Rekrutacja i udział w projekcie pn. Aktywny i bezpieczny Senior- usługi opiekuńcze. Projekt jest realizowany zgodnie z umową nr RPSW. 09.02.01-26-0007/19-00