W Dziennym Domu Pobytu prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników Projektu. Zajęcia te wyrabiają zdrowe nawyki i pozwalają zachować sprawność fizyczną wśród Seniorów.