W dniu 5.12.2017 nastąpiło otwarcie ofert na  przeprowadzenie audytu energetycznego w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, poprzez termomodernizację wraz z montażem OZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.”

Spośród ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie wybrano ofertę  Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego BaSz na kwotę 3444,00 zł.

Szczegółowy protokół z otwarcia ofert można zobaczyć pod poniższym linkiem:

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania