W dniu 21.03.2015 r w Pierzchnicy odbyła się konferencja nt. ”Rola Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w aktywizacji mieszkańców Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy”. Wykładowcą był dr Sławomir Pastuszka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W konferencji wzięło udział 30 uczestników (byli to: pracownicy Domu Seniora- uczestnicy projektu, prezesi organizacji pozarządowych z terenu Gminy, współpracownicy Fundacji).

Spotkanie odbyło się w ramach promocji projektu pn. „Rozbudowa Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy” finansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zgodnie z umową nr 9/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr1/2012.