W kwietniu 2015 Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy realizując projekt KIK/57 w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy rozpoczęła realizację Komponentu II w ramach umowy 9/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr1/2012. W szkoleniach biorą udział: opiekunki, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, dietetyk. W 9 typach szkoleń weźmie udział 15 pracowników, mających bezpośredni kontakt z podopiecznymi. Program szkoleń dobrany jest do specyfiki wykonywanej pracy i ma na celu poprawę opieki nad podopiecznymi.