Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w dniu 30.12.2014 roku podpisała umowę w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację projektu pn. „Rozbudowa Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy. Projekt realizowany w ramach Projektu KIK/57 pn. „ Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych.

Wartość projektu wynosi 1 359 556,69 zł, wysokość dofinansowania wynosi 85% – 1 155 623,19 zł wkład własny Fundacji 15% – 203 933,50 zł. Realizacja projektu odbywać się będzie w dwóch komponentach, Komponent I działania inwestycyjne, w ramach których powstanie 14 lokali aktywizujących. Komponent II w którym zostaną zorganizowane szkolenia dla personelu medycznego i merytorycznego , w szkoleniach weźmie udział 15 osób.