Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy, na podstawie umowy nr RPSW.09.02.03-26-0005/20-00 z dnia 27.07.2020r. zamieściła na Bazie Konkurencyjności ogłoszenie dotyczące świadczenia usług transportowych dla uczestników projektu z terenu powiatu kieleckiego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Warunki%20zam%C3%B3wienia%20na%20transport-1.pdf