Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy od lipca 2020r. rozpocznie realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, zadanie będzie realizowane w ramach   konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Celem zadania pn. Aktywna integracja Seniorów jest zmniejszanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększenie świadomości konsumenckiej. Odbiorcami zadania będą podopieczni Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, którzy wezmą udział w warsztatach edukacji ruchowej, terapii zajęciowej. W ramach zadania zostaną również zorganizowane wydarzenia kulturalne jak występy artystów z Buska-Zdroju  i Pińczowa oraz zostanie zorganizowany Dzień Seniora.

Fundacja uzyskała dofinansowanie w kwocie 9000 zł, natomiast wymagany wkład własny zostanie pokryty z dotacji lokalnych przedsiębiorców: Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica, Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy, Zakładu Przetwórstwa Spożywczego w Pierzchnicy. Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder jest niezmiernie wdzięczny Darczyńcą, bowiem dzięki ich pomocy będzie możliwe zrealizowanie zadania publicznego, które odgrywa istotną role społeczną. Należy podejmować działania, których celem jest poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej Seniorów, aby jak najdłużej byli w dobrej formie i mogli cieszyć się życiem.

 Fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej, projektów skierowanych dla Seniorów finansowanych z środków krajowych i europejskich. W zadaniach realizowanych przez Fundację podejmowane są działania mające na celu poprawę samopoczucia Seniorów poprzez zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego, co wpływa korzystnie na poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej.