Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, w związku z rezygnacją trzech osób z projektu prowadzi nabór uzupełniający do projektu, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Aktywny i bezpieczny Senior-Usługi opiekuńcze”, realizowanego zgodnie z umową RPSW.09.02.01-26-0007/19-00.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy łącznie spełniać następujące kryteria:

– przynależeć do grupy osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych;

– mieszkać na terenach wiejskich gminy Pierzchnica;

– mieć ukończony 60 rak życia.

W ramach projektu Uczestnicy korzystają z różnych form wsparcia, uczestniczą w różnych warsztatach tematycznych oraz wyjazdach do kina, teatru oraz uczestniczą w zorganizowanych wycieczkach. Uczestnicy zostają objęci  usługą Teleopieki.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt osobisty w Biurze Fundacji lub pod numerem telefonu (41 370-92-98).

Termin dostarczenia dokumentów do 23.07.2021r

Poniżej znajdują się dokumenty, które należy wypełnić i złożyć w Biurze Fundacji.