W Domu Seniora im. Sue Ryder w ramach projektu pn. „Wprowadzenie systemu sufitowych podnośników medycznych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez eliminowanie i ograniczenie obciążenia układu mięśniowo szkieletowego pracowników Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy został zamontowany podnośnik podsufitowy LUNA 200, inwestycja została sfinansowana w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Celem realizacji zadania jest zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas wykonywania prac na następujących stanowiskach: opiekun, fizjoterapeuta.

Całkowity koszt inwestycji 28 000 zł, dofinansowanie w wysokości 22 400 zł.