• 13 GRU 18

  Dzienny Dom Pobytu w Pierzchnicy

  Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w dniu 12.12.2018r. podpisał Umowę nr RPSW.09.02.01-26-0004/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu.

   Dzienny Dom Pobytu w Pierzchnicy ul. Szkolna 36, czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach   7:30-15:30.

  Zapewniamy:

  • dwa posiłki
  • transport dla osób zamieszkałych poza Pierzchnicą
  • rehabilitację
  • terapię
  • zajęcia kulturalne: kino, teatr
  • usługi opiekuńcze
  • spotkania z psychologiem

  Uczestnikiem Dziennego Domu Pobytu mogą być osoby spełniające następujące warunki:

  • zamieszkanie na terenie gminy Pierzchnica
  • osoba niesamodzielna

  Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

  Rekrutacja:

  Rozpocznie się w  grudniu 2018r. i będzie trwać do 25. stycznia 2019r.  W biurze Fundacji należy złożyć formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 41 370-92-98