Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy podpisał umowę z Burmistrzem Miasta i Gminy Pierzchnica na realizację zadania publicznego pn. „Emerytura to nie nuda”, w ramach którego zostaną zorganizowane warsztaty aktywizujące dla Seniorów. Celem zadania jest zorganizowanie czasu wolnego Seniorom w sposób aktywny, twórczy i podnoszący  poczucie własnej wartości. Na zajęciach usprawniających Seniorzy będą pracować nad poprawą kondycji fizycznej, program zajęć jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników. Na warsztatach psychologicznych zostaną omówione kwestie pozytywnego starzenia się i korzyści płynące życia na emeryturze. Warsztaty plastyczne zostaną poświęcone wykonywaniu prac metodą utwardzania tkanin, co pozwoli na poprawę sprawności manualnych i wpłynie na kreatywne myślenie.