„Gloria Victis 1863” to zadanie publiczne, które będzie realizować Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w okresie od sierpnia do listopada 2021r., finansowane z środków Ministra Obrony Narodowej. Wartość zadania wynosi 14 430 zł, w tym kwota dofinansowania 11 700,00 zł wkład własny 2 730,00 zł w tym wkład osobowy i finansowy.

Działaniami realizowanymi w ramach zadania zostanie objętych 350 mieszkańców gminy Pierzchnica.

Celem zadania publicznego jest zwiększenie świadomości i postaw patriotycznych oraz upamiętnienie ważnych wydarzeń i postaw w historii oręża polskiego dotyczących Powstania Styczniowego na ziemi pierzchnickiej.

Zadanie realizowane będzie przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Pierzchnicy, gdzie zostaną zorganizowane konkursy i prelekcje oraz zostanie wykonany Mural.

Mural o treści patriotycznej zostanie wykonany na ścianie frontowej szkoły od strony zachodniej Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy, którą szkoła zobowiązała się udostępnić Fundacji w okresie do 31.12.2027r. i w tym okresie dbać o Mural aby pozostał w stanie nienaruszonym.

Realizacja zadania zwiększy aktywność zainteresowań środowisk lokalnych tematyka historyczną związaną z nasza gminą.