AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR – USŁUGI OPIEKUŃCZE

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy od 04. listopada 2019r. do 31 grudnia 2019r. prowadzi rekrutację do projektu, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny pn.  Aktywny i bezpieczny Senior – usługi opiekuńcze, realizowany zgodnie z umową RPSW.029.02.01-26-0007/19-00.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy łącznie spełnić następujące kryteria:

przynależeć do grupy osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych;

mieszkać na terenach wiejskich gminy Pierzchnica;

mieć ukończony 60rok życia;

W ramach projektu Seniorom zostanie udzielone wsparcie poprzez udział w zajęciach warsztatowych o różnorodnej tematyce, będą zorganizowane wyjazdy do kina, teatru, wycieczki. Ponadto uczestnicy zostaną objęci usługami teleopieki.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (41 370-92-98) lub osobisty w biurze Fundacji w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Poniżej znajdują się dokumenty, które należy wypełnić i złożyć w biurze projektu.