• 28 LIP 20

    Jak zdrowo żyć?

    Seniorzy z ternu gminy Pierzchnica, poznają sposoby jak żyć zdrowo poprzez udział w zadaniu pn.”Edukacja ruchowa dla Seniora”, finansowanym z budżetu miasta i gminy Pierzchnica. Seniorzy chętnie przychodzą na zajęcia ruchowe, na których poprawiają swoją sprawność fizyczną oraz uczestniczą w wykładach, na których poznają zasady jak się odżywiać, aby poprawić swoje samopoczucie.

    W związku z utrzymującym się czasem pandemii zajęcia prowadzone są w małych grupach, co pozwala na zachowanie zasad bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zachorowania.