Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy poszukuje rehabilitanta do prowadzenia zajęć w ramach kinezyterapii z uczestnikami projektu pn. KLUB SENIORA -AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA. Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr RPSW.09.02.01-26-0004/17-00  z dnia 19.12.2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły dotyczące pracy znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej.

ogłoszenie rehabilitant