W ramach zadania publicznego pn.;”Gloria Victis 1863″ zostały zoragniazowane konkursy plastyczne dla dzieci z klas 1-3 oraz konkurs historyczny dlal starszych dzieci z klas 4-6 oraz 7-8. Prace plastyczne dzieci miały za zadnia upamietnić Powstańców Styczniowych i upowszechnić wiedzę o powstańcach, ktorzy walczyli o niepodległość Polski. Konkurs wiedzowy polegał na rozwiażaniu testu sprawdzajacego wiedzę o powstaniu styczniowym, którą dzieci pozyskały m.in. na prelekacjach p.Romulada Sadowskiego. Dzieci z checią brały udział w konkurach. Wyłonieni zwycięzcy odbiorą nagrody, podczas uroczystości na cześć odsłonięcia muralu Karola Kality.