Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w dniu 18 września 2019r. podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego  na realizację projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior- usługi opiekuńcze, który będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu  wynosi: 1 056 495,55 zł, wysokość dofinansowania  977 295,55zł, wkład własny 79 200,00 , który zostanie sfinansowany ze środków PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”. Projekt będzie realizowany od września 2019 do sierpnia 2022.

            Na potrzeby realizacji projektu zostanie zaadoptowana część piętra budynku Domu Seniora, gdzie zostaną wykonane prace polegające na wyremontowaniu pomieszczeń dla Seniorów, zostanie zakupione wyposażenie.

            Zaplanowano udzielenie wsparcia dla 50 niesamodzielny i niepełnosprawnych osób, którzy zamieszkują teren Gminy Pierzchnica z wyłączeniem miasta Pierzchnicy. Dla uczestników projektu zostanie przeprowadzony cykl warsztatów, wyjazdów, które mają na celu zapobiec wykluczeniu społecznemu, oraz pobudzić osoby starsze do aktywności społecznej poprzez udział w zajęciach. Nowością w projekcie będzie teleopieka 3 generacji, zapewniająca stały monitoring stanu zdrowia i aktywności seniora przez okres 32 miesięcy,24 godziny na dobę,7 dni w tygodniu. Każdy z 50 UP otrzyma zakupiony w ramach projektu zestaw urządzeń do Teleopieki: opaskę pomocy oraz urządzenie bazowe,4 czujniki aktywności i czujniki otwarcia drzwi, które zostaną ze sobą połączone automatycznie  i zainstalowane w miejscu zamieszkania seniora. 1.Opaska pomocy zapewni szybki i łatwy sposób wezwania pomocy w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia, zagrożenia życia, nieszczęśliwego wypadku oraz innych potrzeb powiadomienia służb ratunkowych. 2.Urządzenie bazowe magazynuje dane ze wszystkich czujników. 3.Czujnik otwarcia drzwi wysyła powiadomienia do urządzenia bazowego.  Zebrane informacje przesyłane będą do systemu TSP co 5 minut za pośrednictwem sieci mobilnej LTE/WCDMA/GSM.W systemie dostępne są wykresy aktywności analizy ryzyka.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy  ul. Szkolna 36 (pierwsze piętro), w celu udzielenia szczegółowych informacji lub pod nr telefonu (41) 370-92-98.