W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior- usługi opiekuńcze zgodnie z Umową nr RPSW. 09.02.01.-26-0007/19-00 poszukujemy osób do prowadzenia warsztatów z Seniorami. W pierwszym kwartale rozpoczną się warsztaty plastyczne oraz poradnictwo socjalne dla Seniorów -uczestników projektu.

Poniżej znajdują się szczegółowe opisy dotyczące wymagań na wyżej wymienione stanowiska pracy.