Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy sprzeda Spółkę: Zakład Opiekuńczo Leczniczy im. Sue Ryder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada 100% udziałów.

KRS Spółki: 0000495196

Spółka nie ma zadłużeń ani zobowiązań, działa na rynku ponad 3 lata.

Kapitał zakładowy: 5000,- zł

Proponowana cena sprzedaży: 7000,- zł + koszty notarialne.

tel.: (41) 370 92 98