W związku z rozwijającą się epidemią koronawirusa, zajęcia organizowane w ramach projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze zostają odwołane na podstawie Polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11. 03. 2020r.

Od dnia 13.03.2020r. nie będą organizowane warsztaty aktywizujące dla Seniorów. Natomiast uczestnicy projektu cały czas objęci są usługami teleopiekuńczymi. W momencie ustabilizowania się sytuacji oraz braku zagrożenia zarażenia się koronawirusem zajęcia będą realizowanie zgodnie z umową nr RPSW. 09.02.01.-26-0007/19-00. O wznowieniu realizacji warsztatów aktywizujących koordynator wraz z asystentem telefonicznie poinformują uczestników.