W ramach projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior- usługi opiekuńcze realizowanego zgodnie z Umową nr RPSW. 09.02.01-26-0007/19-00 poszukujemy osoby do prowadzenia warsztatów krawieckich z Seniorami.

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia znajdują się poniżej.