Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy poszukuje lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych do pracy w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy, który funkcjonuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z godne z umową nr RPSW.09.02.03.-26-0005/20-00.

Szczegółowe informacje poniżej.