Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, prowadzi rekrutacje pracowników do pracy w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy, który będzie funkcjonować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z godne z umową nr RPSW.09.02.03.-26-0005/20-00.

Poszukujemy lekarza specjalistę z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych.

Szczegółowe informacje poniżej.