Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w związku z realizacją projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior- Usługi opiekuńcze finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny zwraca się z zapytaniem o możliwość przygotowania oferty na dostawę usług i towarów niezbędnych do realizacji projektu. 

W załączeniu przedstawiamy wykaz przedmiotów, które będą podlegać zamówieniom, zgodnie z umową nr RPSW.09.02.01-26-0007/19-00.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 41 370 -92 98