Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, poszukuje psychologa do pracy w ramach projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze, który realizowany jest zgodnie z Umową nr RPSW.09.02.01-26-0007/19-00, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia znajdują się poniżej: