Organizacja Pożytku Publicznego

Rozliczasz się z fiskusem? Przekaż 1,5% podatku za rok 2022 najbardziej potrzebującym.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prywatna może przekazać za 2022 rok 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Przekazując 1,5% podatku na rzecz

Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy pomagasz:

  • w rozbudowie  i modernizacji Domu Seniora Sue Ryder przeznaczonego dla osób starszych, chorych, potrzebujących opieki i niepełnosprawnych w Pierzchnicy
  • wspierać działania na rzecz ludzi starszych, chorych w trudnej sytuacji materialnej
  • organizować życie kulturalne dla ludzi starszych.

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36, 26-015 PIERZCHNICA

numer konta : 15 8483 0001 2001 0043 1615 0001

Bank Spółdzielczy w Chmielniku