W styczniu Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy rozpoczęła realizację zajęć realizowanych w ramach projektu pn. Aktywny  i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Społeczny. Zainteresowanie projektem wśród Seniorów było ogromne, w procesie rekrutacji  do projektu zrekrutowaliśmy 50 uczestników oraz stworzyliśmy listę rezerwową. Duże zainteresowanie świadczy o tym, iż tego typu projekty są bardzo ważne i niezwykle potrzebne naszym Seniorom.

             W pierwszym kwartale organizowane są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, podczas których Seniorzy wykonują prace plastyczne rozwijające  ich twórczość.

Równolegle prowadzone są warsztaty poradnictwa socjalnego, polegające na przeprowadzeniu rozmów Uczestników z  pracownikiem socjalnym, w celu opracowania indywidualnych planów wsparcia. Plan wsparcia będzie wyznaczał metody pracy z każdym Seniorem,  tak aby uczestnicy skorzystali jak najwięcej z oferowanych form wsparcia  w trakcie realizacji projektu. Oferta niniejszego projektu jest różnorodna bowiem, znajdują się w niej warsztaty: kulinarne, kosmetyczne, stolarskie, krawieckie, wyjazdy do kina i teatru.

            Mimo wielu obaw udało się zamontować system teleopieki wśród 50 uczestników projektu. Teleopieka jest to zagadnienie  nowe zarówno dla nas jako realizatora projektu ale również dla Seniorów, o których bezpieczeństwo dbamy, nawet poza zajęciami.

Zadaniem systemu jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to osób samotnych, starszych lub niepełnosprawnych. Oczekują oni w głównej mierze poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, że w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie. System Teleopieki polega na reagowaniu w sytuacjach zagrożenia, a w przypadku ich wystąpienia wezwanie pomocy lub przekazywanie wiadomości opiekunowi. Z drugiej strony system Teleopieki dostarcza opiekunom narzędzie do skutecznego reagowania w sytuacjach alarmowych. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywnemu udziałowi w życiu społecznym.

Powyższy projekt jest skierowany do Seniorów z terenów wiejskich gminy Pierzchnica, ale nie zapominamy o Seniorach z  miasta Pierzchnicy, dla których na wiosnę  przedstawimy równie atrakcyjną ofertę