W dniu 22.01.2018r. zostało rozstrzygnięte zapytanie na   sporządzenie studium do zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, poprzez termomodernizację wraz z montażem OZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.”

Spośród ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie wybrano ofertę firmy: Inicjatywa Lokalna Paweł Walczyszyn, ul. Targowa 18/609, 25-520 Kielce

Protokół z rozstrzygnięcia poniżej.

protokół z wyboru ofert