W upalne dni czerwca uczestnicy projektu Dzienny Dom Pobytu korzystają z kąpieli słonecznych na świeżym powietrzu. Przed budynkiem odbywają się zajęcia ruchowe, gimnastyka grupowa, ale również zajęcia z terapii zajęciowej. Seniorzy śpiewają piosenki oraz wykonują drobne prace artystyczne, jak również w miłym towarzystwie przy zimnach napojach rozmawiają i integrują się z mieszkańcami Domu Seniora. Prognoza na przyszłe dni będzie sprzyjać wyjściom na spacery na świeże powietrzu.