27 września odbyło się spotkanie organizacyjne dla przyszłych beneficjentów projektu pn.”Bezpieczny i aktywny Senior – usługi opiekuńcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków PFRON. Przyszli uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z głównymi założeniami projektu, ofertą proponowanych zajęć,nowych możliwości spędzania wolnego czasu i idei usług opiekuńczych przygotowanych w ramach projektu. Gościem specjalnym wydarzenia była wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego p.Renata Janik, która szczególnie wspiera wszelkie inicjatywy społeczne realizowane dla seniorów. Spotkanie uświetnił spektakl w wykonaniu Andrzeja Roga, artysty krakowskiego. Wystawiono z jego udziałem sztukę „Kamień na kamieniu” na podstawie powieści pisarza Wiesława Myśliwskiego. Aktor w zajmujący sposób przedstawił opowieść o polskiej wsi, jej zawiłej historii i odchodzącej w przeszłość tradycji, do której udziału zapraszał widownię. Zaproszeni goście przy ciepłym posiłku, kawie, herbacie i słodkim poczęstunku zapoznawali się z warunkami udziału w przyszłym projekcie.