Sprawozdania łączne Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy oraz jednostki podległej Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy:

Bilans 2016 łączny

Informacje ogólne 2016 łączne

Informacje uzupełniające 2016 łączne

Rachunek zysków i strat 2016 łączny

Sprawozdanie merytoryczne 2016 łączne