W czerwcu 2015r. Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zakończyła realizację Komponentu I w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Zostało wykończone skrzydło parterowe, gdzie powstało 14 lokali aktywizujących z pomieszczeniami pomocniczymi. Wartość prac Komponentu I wynosi: 1 178 495,78 zł, z tego refundacja w ramach SPPW wynosi 1 001 721,41 zł, natomiast wkład własny 176 774,37 zł, jest pokrywany ze środków PFRON-u w ramach: Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar E. Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie oferty na rynku domów pomocy społecznej o lokale aktywizujące, gdzie koszty utrzymania dla mieszkańca będą niższe niż w DPS-ie.