Od stycznia 2020 roku Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder, w trosce o dobro Seniorów z terenów wiejskich Gminy Pierzchnica, rozpoczęła realizację zadania pn. Teleopieka w ramach projektu Aktywny i bezpieczny Senior –usługi opiekuńcze, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. System ten pozwala na wezwanie pomocy w każdych okolicznościach, niezależnie od tego czy jest to pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo, czy po prostu potrzebne jest wsparcie. 

W dniu 27.01.2020r. w Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zostało zorganizowane spotkanie szkoleniowe dotyczące obsługi systemu teleopieki. Opiekunowie i uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach na temat jak obsługiwać i jak korzystać z systemu zamontowanego u każdego w domu. Podczas spotkania Seniorzy zadawali pytania , dzieli się swoimi odczuciami  i niepewnościami, wynikającymi z nowością jakim jest system teleopieki. Pani Aneta wytrwale odpowiadała na wszystkie pytania, i zapewniała o korzyściach płynących z objęcia wsparciem w ramach zadania dotyczącego teleopieki.