Ogromnie się cieszymy, że pod koniec stycznia 2021r. udało się rozpocząć zawieszoną realizacje projektu Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny.

Seniorzy z wielką radością wrócili do nas. Aktywnie uczestniczą w zajęciach warsztatowych z zakresu: terapii zajęciowej, krawiectwa, kosmetologii czy na warsztatach stolarskich.

Bardzo nam miło, że naszych Podopiecznych nie opuszcza dobry humor, pomimo czasu pandemii ko9ronawirusa.

Zajęcia organizujemy w małych grupach z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, aby każdy się czuł bezpieczne. W tym roku rozpocznie się realizacja warsztatów psychologicznych i kulinarnych, których Seniorzy nie mogą się już doczekać.