W dniu 8 listopada w ramach zadania publicznego „Gloria Victis 1863″ wspołfinansowanego w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej” Mur,ale historia Wojska Polskiego” został odsłonięty mural przedstawiający Karola Kalitę ps.”Rębajło”. Zaszczytu tego dostąpili burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica pan Stanisław Strąk, Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ppłk Jarosław Zdanowicz oraz prezes Fundacji Dom Seniora im.Sue Ryder w Pierzchnicy pan Marek Zatorski. Asystował dyrektor Szkoły Podstawowej pan Piotr Makuch. Po odsłonięciu delegacja wraz z zuchami i harcerzami naszej szkoły udała się do Fundacji Domu Seniora, by kontynuować uroczystość. Ppłk Zdanowicz odczytał list od Ministra Obrony Narodowej pana Mariusza Błaszczaka, w którym zawarte zostały podziękowania za godne upamiętnienie postaci Karola Kality oraz podtrzymywanie i szerzenie wiedzy na temat Powstania Styczniowego. Następnie głos zabrał pan Romuald Sadowski , który w bardzo interesujący sposób opowiedział o działaniach powstańczych na terenach naszej gminy oraz sąsiadującej gminy Daleszyce. W dalszej części uroczystości zaprezentowali się z programem artystycznym uczniowie szkoły podstawowej, zespół SUBDOMINANTA . Wręczone zostały również nagrody za zajęcie najlepszych miejsc w okolicznościowych konkursach dla uczniów szkoły podstawowej w Pierzchnicy. Była to dla nas wspaniała lekcja historii pozwalajaca zwiększyć świadomość i postawy patriotyczbne wśród mieszkańców gminy Pierzchnica, a mural długo będize przypominał o bohaterach powstania.