W dniu 25.09.2019r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania pn. Prace remontowo -wykończeniowe na potrzeby realizacji projektu Aktywny i bezpieczny Senior Aktywny i bezpieczny Seniora-usługi opiekuńcze finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru ofert.