w dniu 27 czerwca 2023r. nasza Fundacja obchodziła XX-lecie swojej działalności. Na uroczystość zostali zaproszeni Dyrektorzy wraz z delegacjami domów pomocy społecznej, stowarzyszeń i innych organizacji działających w ruchu Sue Ryder . Gościem honorowym był Prezes Fundacji z Anglii. Przybyli goście byli pod ogromnym wrażeniem działalności Fundacji na ręce Prezesa Zarządu Pana Marka Zatorskiego spłynęły słowa podziwu i uznania za wieloletnią pracę, podejmowanie innowacyjnych działań, które przynoszą ogromne efekty w aspekcie społecznym i ekonomicznym.

Spotkaniu towarzyszyła promocja książki pt. ” Życie przeżyte dla innych”, która jest wspaniałą pozycja opisująca życie i wielkie dokonania Sue Ryder naszej patronki. W części artystycznej nasi goście wysłuchali koncertu Katarzyny Jamróz.