W dniu 24.07.2017r. Starosta Powiatu Kieleckiego poinformował, że Świętokrzyski Odział PFRON podjął decyzję o przyznaniu dla naszej Fundacji kwoty 80 000 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Poprzedni samochód uległ wypadkowi i Fundacja ma obecnie problem z dowozem mieszkańców Domu Seniora do lekarzy specjalistów do Kielc, Chmielnika, Morawicy.

Nowy samochód kosztuje 130 000 zł, więc potrzebna jest kwota 50 000 zł wkładu własnego Fundacji.

Fundacja prowadzi zbiórkę w systemie DotPay, poprzez wpłaty darczyńców na konto, które jest zapisane na stronie internetowej Fundacji.